ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐_07_2561

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐_07_2561
File Size:
2.57 MB
Date:
16 July 2018

หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0017.2/ว  5343 ลว 19 ก.ค. 2561

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

เรื่องที่ ๑ จัดแล้วได้อะไร

เรื่องที่ ๒ หนูกินไม่อิ่ม

เรื่องที่ ๓ หาคนรับผิดชอบ

เรื่องที่ ๔ เรื่องอย่างนี้ ต้องเปิด

เรื่องที่ ๕ ขอผมพูดบ้าง

 
 
 
Powered by Phoca Download