ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐_6737

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐_6737
File Size:
249.99 kB
Date:
14 December 2018

สรุปข้อหารือของคณะอนุกรรมการ ตอบข้อหารือตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ จำนวน 5 เรื่อง

เรื่องที่ ๑ ใครมีสิทธิ ,เรื่องที่ ๒ ปีหน้าผมจะไปติว

เรื่องที่ ๓ โดนร้อง เพราะไปเผาศพ ,เรื่องที่ ๔ ทำบุญค่าไฟฟ้า

และเรื่องที่ ๕ นึกว่าให้ไปเซ็นชื่อ

 
 
 
Powered by Phoca Download