ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

ความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
File Size:
351.00 kB
Date:
22 January 2019

ความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้

เรื่องที่ ๑ ขอเงินคืน

เรื่องที่ ๒ ผมผิด แต่ก็ยังอยากรู้

เรื่องที่ ๓ ขอติดค้างไว้ก่อน

เรื่องที่ ๔ น้ำตาลไม่หวาน

เรื่องที่ ๕ ขอไปใช้ในศาล

 
 
 
Powered by Phoca Download