ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

ความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
File Size:
2.64 MB
Date:
25 March 2019

ความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้

เรื่องที่ ๑ เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ใครก็ขอดูได้

เรื่องที่ ๒ สำนวนสอบข้อเท็จจริง ทำไมเปิดตอนนี้ไม่ได้

เรื่องที่ ๓ ขอเทปบันทึกเสียงที่ประชุม เพื่อปกป้องสิทธิได้ไหมครับ

เรื่องที่ ๔ ผมถูกฟ้อง ขอผมเถอะ

เรื่องที่ ๕ สร้างรั้วทับคลอง

 
 
 
Powered by Phoca Download