ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

ความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
File Size:
2.19 MB
Date:
11 April 2019

ความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้

เรื่องที่ ๑ ตึกสูงหลังนี้ ปลอดภัยครับ

เรื่องที่ ๒ คอนโดนี้ น่าจะสร้างไม่ถูกต้อง

เรื่องที่ ๓ ไปไหนมาไหน ไม่ใช่ความลับ

เรื่องที่ ๔ อยากศึกษาเรื่องขยะ

เรื่องที่ ๕ สำคัญแค่ไหนถึงเปิดไม่ได้

 
 
 
Powered by Phoca Download