ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

ความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
File Size:
331.78 kB
Date:
26 June 2019

ความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้

เรื่องที่ ๑ รู้หน้า ไม่รู้ใจ

เรื่องที่ ๒ ท่านไปไหนครับ

เรื่องที่ ๓ ไม่จ่าย เพราะไม่ชัดเจน

เรื่องที่ ๔ จากดีเด่น ทำไมได้แค่ ๐.๕ ขั้น

เรื่องที่ ๕ พวกเขาไม่เอาหนูแล้ว

 
 
 
Powered by Phoca Download