ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐_4154

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐_4154
File Size:
2.74 MB
Date:
24 July 2019

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

เรื่องที่ ๑ ผมทำให้เพื่อนบ้านผมเดือดร้อนยังไง ?          

เรื่องที่ ๒ อยากรู้ผลงบการเงิน       

เรื่องที่ ๓ เศร้าจังพี่ ดีไม่พอ

เรื่องที่ ๔ เขาพูดว่าอย่างไร

เรื่องที่ ๔ ขอหลักฐานการกาบัตร

 
 
 
Powered by Phoca Download