ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

ผู้ว่าโคราชนำส่วนราชการประชาชนร่วมลงนามอาลัยพลเอกเปรมฯ

เมื่อวันที่ 28 พค 62 ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานประกอบพิธีวางวางพวงมาลัยแสดงความอาลัยแด่พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองมนตรีและรัฐบุรุษ โดยได้กล่าวคำไว้อาลัยและคำกลอนแสดงความอาลัย โดยกลอนแต่งขึ้นโดย ว.แหวน ลงยา นักกวีชื่อดัง  จากนั้นได้นำผู้ร่วมพิธีร่วมกันยืนสงบนิ่งไว้อาลัยเป็น เวลา 1 นาที และร่วมกันลงนามแสดงความอาลัย อีกด้วย  ทั้งนี้จังหวัดนครราชสีมาได้เปิดให้ประชาชนลงนามแสดงความอาลัยที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ตั้งแต่วันที่ 28 พค. – 2 มิย. 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น

 

ปชส. นม. ข่าว