ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

จังหวัดนครราชสีมา กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 จังหวัดนครราชสีมากำหนดจัดกิจกรรม โดยช่วงเช้า เวลา 06.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 41 รูป ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

เวลา 08.30 น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ช่วงเย็น เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป พิธีถวายเครื่องราชสักการะ  (พานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน) และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

จึงขอเชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรม เพื่อแสดงความจงรักภักดี โดยพร้อมเพรียงกัน การแต่งกาย ช่วงเช้า ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก  ช่วงเย็น ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ : เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด : ชุดไทยอมรินทร์ สีเหลือง

 

 

ปชส. นม .ข่าว