ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

โคราชจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคู คลอง ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 3 มิย. 62 ที่บริเวณคลองระบายน้ำริมทางรถไฟ บึงหัวทะเล ม.1 ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคู คลอง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน โดยข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมพัฒนาคู คลอง กว่า 500 คน โดยได้เก็บวัชพืช ผักตบชวา ขยะ ที่กีดขวางทางน้ำ  ออกจากคูคลอง และร่วมกันตัดแต่งกิ่งไม้ตัดหญ้า พื้นที่รอบคูคลองเพื่อความสวยงาม สำหรับ คลองระบายน้ำริมทางรถไฟ เป็นคลองสำคัญคลองหนึ่งเนื่องจากเป็นคลองที่ใช้ในการระบายน้ำ เพื่อป้องกันอุทกภัยบริเวณสี่แยกหัวทะเลและชุมชนเขตเทศบาลนครนครราชสีมา

 

 

ปชส. นม. ภาพ/ข่าว