ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

 

 ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา สภากาชาดไทย ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2562 Word blood donor day (อ่านว่า เวิลล์ บลัด โดนเนอร์ เดย์) ซึ่งภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา สภากาชาดไทย ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมกันจัดขึ้น ภายใต้สโลแกน “โลหิตปลอดภัย ทั้งผู้ให้และผู้รับ “ เพื่อสร้างความตระหนักถึงความจำเป็นของโลหิตที่มีคุณภาพและปลอดภัย มุ่งเน้นให้ประชาชนทได้ริเริ่มบริจาคโลหิตและเป็นผู้บริจาคประจำทุกๆ 3 เดือน และบริจาคอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพียงพอ ปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับ สร้างความสัมพันธ์อันดีของคนในสังคม ซึ่งมีประชาชนทั่วไป กำลังพลกองทัพภาคที่ 2 และภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมบริจาคโลหิต จำนวน มาก 

        สำหรับสถานการณ์ความต้องการโลหิตในจังหวัดนครราชสีมา และกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ปัจจุบันยังมีปริมาณโลหิตไม่เพียงพอสำหรับผู้ป่วย ปัจจุบันสามารถจัดหาโลหิตสำหรับผู้ป่วยเพียงปีละ 9 หมื่นถุงต่อปี และขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สามารถบริจาคโลหิต ได้ที่จุดรับบริจาคโลหิต โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา-ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา-มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

ปชส. นม. ภาพ/ข่าว