ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

จ.นครราชสีมา ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล อุทิศให้แก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิง นายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา จ่ายเงินเยียวยาผู้เสียชีวิต รายละ 1 ล้านบาท 

            วันที่ 16 ก.พ. 63 ที่วัดป่าศรัทธารวม ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ได้มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศล อุทิศให้แก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิง ทั้ง 9 ราย บริเวณวัดป่าศรัทธารวม และผู้เสียชีวิตทั้งหมด โดยมี พระสาสนโสภณ เจ้าอาวาสวัดสุทธจินดาวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยญาติของผู้เสียชีวิต ณ จุดวัดป่าศรัทธารวม ทั้ง 9 ราย และประชาชนร่วมในพิธีจำนวนมาก ทั้งนี้ได้มีการยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 1 นาที วางดอกไม้บนอนุสรณ์สถาน ที่มีชื่อของผู้เสียชีวิตทั้ง 9 ราย และการเขียนข้อความ เพื่อไว้อาลัยและแสดงความเสียใจให้กับผู้เสียชีวิต

            นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สำหรับผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งรัฐบาลได้มอบเงินเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากกองทุนผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี รายละ 1 ล้านบาท แก่ญาติผู้เสียชีวิต และ 2 แสนบาท แก่ผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส 1 แสนบาท แก่ผู้ได้รับบาดเจ็บไม่สาหัส ซึ่งเงินส่วนนี้จะไม่เกี่ยวกับเงินบริจาคที่ผู้ได้รับผลกระทบได้รับจากทางจังหวัด ที่ประชาชนบริจาค และมีการจ่ายเงินเยียวยาไปก่อนหน้านี้ โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเดินทางมามอบเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกราย ในวันที่ 19 ก.พ. นี้ 

 

ปชส. นม. ภาพ/ข่าว