ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

วันนี้ (19 กุมภาพันธ์ 2563)เวลา 13.00 น  ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับญาติผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม จากเหตุการณ์ทหารคลั่งกราดยิงประชาชนจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บจำนวนมาก โดยในวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้นำเงินสดจากการบริจาคของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ ไปมอบให้กับครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตเพิ่มเติม 27 ราย รวมเป็นเงินรายละ 2,437,653 บาท ผู้บาดเจ็บที่พิการรุนแรง 3 ราย ราละ 3.5 ล้านบาท ผู้บาดเจ็บพิการถาวร 3 ราย รายละ 3 ล้านบาท ผู้บาดเจ็บพิการปานกลาง 1 ราย รายละ 3 ล้านบาท ผู้บาดเจ็บหนัก 17 ราย รายละ 4 แสนบาท ผู้บาดเจ็บปานกลาง 16 ราย รายละ 2 แสนบาท และผู้บาดเจ็บเล็กน้อย 31 ราย รายละ 2 หมื่นบาท โดยในวันนี้ทางจังหวัดได้มอบเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งเป็นเงินจากการบริจาคของพี่น้องประชาชนจากทั่วประเทศทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้พระราชทานกระเช้าของขวัญให้กับครอบครัวผู้ที่เสียชีวิต และผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รุนแรงในครั้งนี้ด้วย

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า สำหรับยอดบริจาคเงินช่วยเหลือครอบครัวเสียชีวิต และบาดเจ็บ ผ่านบัญชีช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเทอร์มินอล 21 โดยจังหวัดนครราชสีมา มียอดเงินบริจาครวม 89,936,633 บาท

 

ปชส. นม. ภาพ/ข่าว