ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวถึงมาตรการในการรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงเทศกาลลอยกระทงที่จะมีขึ้นในวันที่ 11 พฤศจิกายนนี้ ว่า ขณะนี้ทางจังหวัดนครราชสีมาได้ออกประกาศขอความร่วมมือทุกพื้นที่ ให้พี่น้องประชาชนลอยกระทงโดยเน้นในเรื่องการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย ลอยกระทงด้วยความเรียบร้อย สมกับวิถีไทย โดยเฉพาะเรื่องการแต่งกาย ขณะเดียวกันได้สั่งการให้มีการคุมเข้มร้านจำหน่ายพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งการจุดพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟ โคมไฟ นั้น จะต้องมีการขออนุญาตในการจุดกับทางราชการการ ก่อนเวลา 7 วัน หากไม่มีการขออนุญาต ก็ไม่สามารถจุดได้ ถือว่าผิดกฎหมาย นอกจากนี้ยังเข้มงวดในเรื่องของการยิงปืนในที่สาธารณะ หากตรวจพบ จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทันที เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน

 อย่างไรก็ตาม ประเพณีลอยกระทงถือเป็นประเพณีที่ดีงาม อยากรณรงค์ให้ประชาชนร่วมแต่งกายที่สุภาพ ใช้กระทงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  อีกทั้งอยากจะเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกัน ลองกระทงร่วมกัน 1 กระทง 1 ครอบครัว ซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะลงในช่วงเทศกาลลอยกระทงได้ นายวิเชียร กล่าว

ปชส นม ภาพ/ข่าว