ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

ผู้ว่าโคราช นำประชาชน กว่า 1,000 คน นำกุหลาบสีแดง มอบให้กับเจ้าหน้าที่ พนักงาน เทอร์มินอล 21 สร้างความเชื่อมั่นในด้านการท่องเที่ยว

          เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 63 ที่บริเวณหน้าศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช ได้มีการจัดกิจกรรมเดินแสดงความรัก ความสามัคคี เติมพลังบวก พลังใจ จับมือให้กำลังใจเดินไปด้วย โดยมีนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำผู้ประกอบการร้านค้า นักธุรกิจ ประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา กว่า 1,000 คน ร่วมกันนำดอกกุหลาบสีแดง ไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ พนักงาน และลูกค้า ภายในศูนย์การค้าเทอร์มอล 21 โคราช เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจ หลังจากเกิดเหตุความรุนแรง รวมทั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนักท่องเที่ยว ในการเข้ามาใช้บริการภายในศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช

 

 

ปชส.นม. ภาพ/ข่าว