ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2562
File Size:
3.15 MB
Date:
21 August 2019

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 หน่วยงาน คือ

2.1 องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ส่งสรุปรายงานฯ จำนวน 1 เรื่อง

2.2 ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเสิงสาง ส่งสรุปรายงานฯ จำนวน 1 เรื่อง

 
 
 
Powered by Phoca Download