ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
File Size:
1.40 MB
Date:
21 November 2019

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 หน่วยงาน คือ

1 องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

2 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร

3 องค์การบริหารส่วนตำบลเสิงสาง

 
 
 
Powered by Phoca Download