ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 31 มกราคม 2563

สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 31 มกราคม 2563
File Size:
636.50 kB
Date:
31 January 2020

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 หน่วยงาน คือ

1.  องค์การบริหารส่วนตำบลเสิงสาง

 
 
 
Powered by Phoca Download