ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

Up

การขอรับการสนับสนุนตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงบประมาณฯ ประสานขอเอกสารเพิ่มเติม

การขอรับการสนับสนุนตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงบประมาณฯ ประสานขอเอกสารเพิ่มเติม
File Size:
1.16 MB
Date:
01 มีนาคม 2560
เรียนหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ตามที่ส่วนราชการขอรับการสนับสนุนตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงบประมาณฯ ประสานขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 1 แบบ ปร.4/ปร.5 2.แบบรูปรายการ อย่างละ 2 ชุด ภายในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถ ดาว์โหลดได้ทาง http://www.nakhonratchasima.go.th/
 
 
 
Powered by Phoca Download