ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ว 1968 ลว. 17 มี.ค. 60 เรื่อง เชิญประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

ว 1968 ลว. 17 มี.ค. 60 เรื่อง เชิญประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
File Size:
737.58 kB
Date:
17 มีนาคม 2560

สิ่งที่ส่งมาด้วย ว 1968 ลว. 17 มี.ค. 60 เรื่อง เชิญประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ไตรมาสที่ 2)

 
 
 
Powered by Phoca Download