ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ว 4150 ลว 13 มิ.ย.60 แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา

ว 4150 ลว 13 มิ.ย.60 แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา
File Size:
14.99 kB
Date:
13 มิถุนายน 2560
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบรายงานฯ ได้ที่ www.nakhonratchasima.go.th/ เว็บไซด์ใหม่ หนังสือราชการ หนังสือราชการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์
 
 
 
Powered by Phoca Download