ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

คำสั่งที่ 8703/2558 ลว.12 พ.ย.58 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะตรวจติดตาม (ตำบลละ 5 ล้านบาท)

คำสั่งที่ 8703/2558 ลว.12 พ.ย.58 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะตรวจติดตาม (ตำบลละ 5 ล้านบาท)
File Size:
1.07 MB
Date:
23 มิถุนายน 2560

หนังสือ คำสั่งที่ 8703/2558 ลว.12 พ.ย.58 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะตรวจติดตาม (ตำบลละ 5 ล้านบาท)

 
 
 
Powered by Phoca Download