ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

Up

ว 4759 ลว. ก.ค. 2560 ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ ระบบ NRMS"

ว 4759 ลว. ก.ค. 2560 ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ ระบบ NRMS"
File Size:
965.56 kB
Date:
06 กรกฎาคม 2560

ว 4759 ลว. ก.ค. 2560 ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ ระบบ NRMS"  ประจำปีงบประมาณ 2560 ช่วงที่ 2 (พฤษภาคม - กันยายน 2560 ) เพิมเติม

 
 
 
Powered by Phoca Download