ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ขอเชิญเข้าฝึกอบรมหลักสูตร"บุคคลากรภาครัฐยุคไทยแลนด์ 4.0"

ขอเชิญเข้าฝึกอบรมหลักสูตร"บุคคลากรภาครัฐยุคไทยแลนด์ 4.0"
File Size:
647.51 kB
Date:
08 สิงหาคม 2560

นม 0017.2/ว 5707 ลว 8 สิงหาคม 2560 ขอเชิญเข้าฝึกอบรมหลักสูตร"บุคคลากรภาครัฐยุคไทยแลนด์ 4.0"

 
 
 
Powered by Phoca Download