ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

เอกสารประกอบการประชุมการทบทวนแผนฯพ.ศ.๒๕๖๒

เอกสารประกอบการประชุมการทบทวนแผนฯพ.ศ.๒๕๖๒
File Size:
20.29 MB
Date:
25 สิงหาคม 2560

เอกสารประกอบการประชุมการทบทวนแผนฯพ.ศ.๒๕๖๒

ดาวน์โหลดเอกสาร

 
 
 
Powered by Phoca Download