ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

เอกสารประกอบการประชุมการทบทวนแผนฯพ.ศ.๒๕๖๒

เอกสารประกอบการประชุมการทบทวนแผนฯพ.ศ.๒๕๖๒
File Size:
20.29 MB
Date:
25 สิงหาคม 2560

เอกสารประกอบการประชุมการทบทวนแผนฯพ.ศ.๒๕๖๒

ดาวน์โหลดเอกสาร

 
 
 
Powered by Phoca Download