ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

Up

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - 2 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - 2 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
File Size:
536.11 kB
Date:
27 สิงหาคม 2560

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - 2 หลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

การจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv)ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท การปรับปรุงแบบรายงานพร้อมตัวอย่าง

ดาน์วโหลดรายละเอียด

 
 
 
Powered by Phoca Download