ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ว 6307 ขอเชิญประสานหน่วยงานเข้าร่วมประชุมประจำปีระหว่างผู้ประสานงานระบบ NEMS

ว 6307 ขอเชิญประสานหน่วยงานเข้าร่วมประชุมประจำปีระหว่างผู้ประสานงานระบบ NEMS
File Size:
1.16 MB
Date:
28 สิงหาคม 2560

ว 6307 ขอเชิญประสานหน่วยงานเข้าร่วมประชุมประจำปีระหว่างผู้ประสานงานระบบ  NEMS ของหน่วยงานภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ วช. ประจำปี 2560

 
 
 
Powered by Phoca Download