ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

Up

สรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร_23-08-60-4694-95

สรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร_23-08-60-4694-95
File Size:
643.11 kB
Date:
19 กันยายน 2560

สรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สรุปข้อร้องเรียนของคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน และสรุปข้อหารือของคณะอนุกรรมการตอบข้อหารือตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ

เรื่องที่ ๑ โดนรื้อบ้านครับ

เรื่องที่ ๒ ถูกเลิกจ้างก่อนหมดสัญญา

เรื่องที่ ๓ ขอข้อมูลข่าวสารการสอบสวนข้อเท็จจริง

เรื่องที่ ๔ ข้อมูลที่ส่งให้ศาล....เปิดเผยได้หรือไม่

 
 
 
Powered by Phoca Download