ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

เรื่อง เชิญประชุมเพื่อเตรียมการจัดทำข้อมูลยุทธศาสตร์ของไมซ์ซิตี้และเมืองที่มีศักยภาพ (City Profile)

เรื่อง เชิญประชุมเพื่อเตรียมการจัดทำข้อมูลยุทธศาสตร์ของไมซ์ซิตี้และเมืองที่มีศักยภาพ (City Profile)
File Size:
221.42 kB
Date:
19 กันยายน 2560

 เรื่อง เชิญประชุมเพื่อเตรียมการจัดทำข้อมูลยุทธศาสตร์ของไมซ์ซิตี้และเมืองที่มีศักยภาพ (City Profile)

หน่วยงาน/ผู้ประกอบการ สามารถเข้าไปลงข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ ดังนี้

1.รายละเอียดด้านข้อมูลโรงแรมที่พักในเมืองไมซ์ซิตี้

http://www.lycon.co.th/limesurvey/index.php/254274?lang=th

2.รายละเอียดข้อมูลด้านสถานที่จัดงานในเมืองไมซ์ซิตี้

http://www.lycon.co.th/limesurvey/index.php/253136?lang=th

3.ข้อมูลบริษัทหรือบุคลากรในการสนับสนุนการจัดงานไมซ์

http://www.lycon.co.th/limesurvey/index.php/563716?lang=th

4. แบบประเมินร้านอาหารในพื้นที่ 

http://www.lycon.co.th/limesurvey/index.php/428295?lang=th

 

 

 
 
 
Powered by Phoca Download