ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

Up

ข้อสังการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับข้อเสนอเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฯ

ข้อสังการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับข้อเสนอเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฯ
File Size:
811.82 kB
Date:
03 ตุลาคม 2560

หนังสือจังหวัดนครราชสีมา 0017.2/ว 7163 ลว  3 ต.ค. 60 ข้อสังการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับข้อเสนอเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแต่ละพื้นที่ (area - Based approach)

 
 
 
Powered by Phoca Download