ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

Up

วีดิทัศน์ สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา

วีดิทัศน์ สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา
File Size:
419.72 kB
Date:
05 ตุลาคม 2560

''วีดิทัศน์ สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา''

วีดิทัศน์พระราชทาน ตอนที่ 1 : น้ำคือชีวิตแผ่นดิน

วีดิทัศน์พระราชทาน ตอนที่ 2 : พิทักษ์ป่า พัฒนาสินสายน้ำ

วีดิทัศน์พระราชทาน ตอนที่ 3 :พืชพรรณ ปลูกชีวิตมั่นคง

วีดิทัศน์พระราชทาน ตอนที่ 4 : เศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิต

 
 
 
Powered by Phoca Download