ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

Up

การตรวจสอบโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2559-2560

การตรวจสอบโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2559-2560
File Size:
376.03 kB
Date:
16 ตุลาคม 2560

หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ด่วนที่สุด นม 0017.2/ว 7429 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560

เรื่อง การตรวจสอบโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2559-2560

 
 
 
Powered by Phoca Download