ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

Up

สรุปผลการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลฯ

สรุปผลการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลฯ
File Size:
587.40 kB
Date:
17 ตุลาคม 2560

หนังสือ ๐๐๑๗.๒/ว ๗๔๗๖ ลงวันที่ ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปผลการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 
 
 
Powered by Phoca Download