ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

นวัตกรรมการพัฒนาเมือง อัจฉริยะ(Smart City)"โคราช 2020"

นวัตกรรมการพัฒนาเมือง อัจฉริยะ(Smart City)"โคราช 2020"
File Size:
283.78 kB
Date:
15 ธันวาคม 2560

นวัตกรรมการพัฒนาเมือง อัจฉริยะ(Smart City)"โคราช 2020"

สามารถ ดาวน์โหลดเอกสารที่ ลิงค์ข้างล่างนี้ เนื่องจากไฟล์มีขนาดใหญ่

https://drive.google.com/file/d/1tylAS4TqwAfXoJFyuELDDtcpYk15EP1T/view

 
 
 
Powered by Phoca Download