ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

แบบข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

แบบข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
File Size:
618.30 kB
Date:
08 มกราคม 2561

แบบสรุป ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

 
 
 
Powered by Phoca Download