ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

แบบข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

แบบข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
File Size:
618.30 kB
Date:
08 January 2018

แบบสรุป ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

 
 
 
Powered by Phoca Download