ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

1645_การดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ(อพ.สธ.)

1645_การดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ(อพ.สธ.)
File Size:
519.23 kB
Date:
22 January 2018

หนังสือ จ.นม ด่วนที่สุด ที่ 0017.2/1645 ลว 18 ม.ค. 2561

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง การดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)

สามารถ ดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย ที่ลิงค์ goo.gl/YUEyGj

 
 
 
Powered by Phoca Download