ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

การดำเนินการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ระดับจังหวัด

การดำเนินการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ระดับจังหวัด
File Size:
680.23 kB
Date:
01 กุมภาพันธ์ 2561

หนังสือจังหวัดนครราชสีมา นม 0017.2/3012 ลว 1 ก.พ. 2561

เรื่อง การดำเนินการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ระดับจังหวัด

สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ www.ppb.moi.go.th

หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์" เรื่อง การดำเนินการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร

 
 
 
Powered by Phoca Download