ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

การดำเนินการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ระดับจังหวัด

การดำเนินการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ระดับจังหวัด
File Size:
680.23 kB
Date:
01 February 2018

หนังสือจังหวัดนครราชสีมา นม 0017.2/3012 ลว 1 ก.พ. 2561

เรื่อง การดำเนินการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ระดับจังหวัด

สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ www.ppb.moi.go.th

หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์" เรื่อง การดำเนินการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร

 
 
 
Powered by Phoca Download