ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

การพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และที่มีกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) เป็นส่วนประกอบของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

การพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และที่มีกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) เป็นส่วนประกอบของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
File Size:
335.16 kB
Date:
28 February 2018

หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0017.2/ว 1511 ลว 28 ก.พ. 2561 พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย

เรื่อง การพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และที่มีกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)

เป็นส่วนประกอบของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

 
 
 
Powered by Phoca Download