ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

บทสรุปผู้บริหาร โครงการศึกษาและจัดทำข้อมูลยุทธศาสตร์ของ ไมซ์ซิตี้ และเมืองที่มีศักยภาพ จังหวัดนครราชสีมา

บทสรุปผู้บริหาร โครงการศึกษาและจัดทำข้อมูลยุทธศาสตร์ของ ไมซ์ซิตี้ และเมืองที่มีศักยภาพ จังหวัดนครราชสีมา
File Size:
1.01 MB
Date:
20 มีนาคม 2561

บทสรุปผู้บริหาร โครงการศึกษาและจัดทำข้อมูลยุทธศาสตร์ของ ไมซ์ซิตี้ และเมืองที่มีศักยภาพ จังหวัดนครราชสีมา

 
 
 
Powered by Phoca Download