ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

บทสรุปผู้บริหาร โครงการศึกษาและจัดทำข้อมูลยุทธศาสตร์ของ ไมซ์ซิตี้ และเมืองที่มีศักยภาพ จังหวัดนครราชสีมา

บทสรุปผู้บริหาร โครงการศึกษาและจัดทำข้อมูลยุทธศาสตร์ของ ไมซ์ซิตี้ และเมืองที่มีศักยภาพ จังหวัดนครราชสีมา
File Size:
1.01 MB
Date:
20 March 2018

บทสรุปผู้บริหาร โครงการศึกษาและจัดทำข้อมูลยุทธศาสตร์ของ ไมซ์ซิตี้ และเมืองที่มีศักยภาพ จังหวัดนครราชสีมา

 
 
 
Powered by Phoca Download