ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ขอเชิญหน่วยงานของรัฐในจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดดเด่น ปี 2561

ขอเชิญหน่วยงานของรัฐในจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดดเด่น ปี 2561
File Size:
286.81 kB
Date:
17 April 2018

สิ่งที่ส่งมาด้วย เกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2561

 
 
 
Powered by Phoca Download