ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ “มหาดไทยชวนรู้”ประจำเดือนกันยายน 2561

ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ “มหาดไทยชวนรู้”ประจำเดือนกันยายน 2561
File Size:
136.75 kB
Date:
07 กันยายน 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย ผังรายการวิทยุประจำเดือนกันยายน 2561

 
 
 
Powered by Phoca Download