ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

เชิญประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมาลว 30-ต.ค.-61

เชิญประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมาลว 30-ต.ค.-61
File Size:
745.89 kB
Date:
01 พฤศจิกายน 2561

เชิญประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ลว 30-ต.ค.-61

 
 
 
Powered by Phoca Download