ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ว 9456 ลว. 27 ธ.ค. 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่คลิปวีดิทัศน์ และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียน

ว 9456 ลว. 27 ธ.ค. 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่คลิปวีดิทัศน์ และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียน
File Size:
144.75 kB
Date:
02 January 2019
ว 9456 ลว. 27 ธ.ค. 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่คลิปวีดิทัศน์ และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียน
 
 
 
Powered by Phoca Download