ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

นายกรัฐมนตรีตรวจราชการ ณ จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดนครราชสีมา

นายกรัฐมนตรีตรวจราชการ ณ จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดนครราชสีมา
File Size:
1.32 MB
Date:
17 April 2019

หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0017.2/ว 2734 เรื่อง นายกรัฐมนตรีตรวจราชการ ณ จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดนครราชสีมา

 
 
 
Powered by Phoca Download