ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ คำสั่งจังหวัดนครราชสีมาที่ 7874/2560 ลงวันที่ 24 ส.ค. 2560

การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ คำสั่งจังหวัดนครราชสีมาที่ 7874/2560 ลงวันที่ 24 ส.ค. 2560
File Size:
777.67 kB
Date:
25 สิงหาคม 2560

การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ คำสั่งจังหวัดนครราชสีมาที่ 7874/2560 ลงวันที่ 24 ส.ค. 2560 พร้อมรายละเอียด

 
 
 
Powered by Phoca Download