ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ คำสั่งจังหวัดนครราชสีมาที่ 7874/2560 ลงวันที่ 24 ส.ค. 2560

การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ คำสั่งจังหวัดนครราชสีมาที่ 7874/2560 ลงวันที่ 24 ส.ค. 2560
File Size:
777.67 kB
Date:
25 สิงหาคม 2560

การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ คำสั่งจังหวัดนครราชสีมาที่ 7874/2560 ลงวันที่ 24 ส.ค. 2560 พร้อมรายละเอียด

 
 
 
Powered by Phoca Download