ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

แก้ไข การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา คำสั่งจังหวัดนครราชสีมาที่ 9218/2560 ลงวันที่ 2 ต.ค. 2560 พร้อมภาคผนวก

แก้ไข การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา คำสั่งจังหวัดนครราชสีมาที่ 9218/2560 ลงวันที่ 2 ต.ค. 2560 พร้อมภาคผนวก
File Size:
1.76 MB
Date:
04 ตุลาคม 2560

คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง แก้ไขการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด คำสั่งจังหวัดนครราชสีมาที่ 9218/2560 ลงวันที่ 2 ตค. 2560 รวมภาคผนวก.การมอบอำนาจของผวจ.นม. พร้อมภาคผนวก

 
 
 
Powered by Phoca Download