ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ภาคผนวก.การแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่ง 8200/2558 ลว .26ตค.58

ภาคผนวก.การแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่ง 8200/2558 ลว .26ตค.58
File Size:
699.39 kB
Date:
18 ตุลาคม 2559
 
 
 
Powered by Phoca Download